top

★ Điều Cần Biết Khi Đăng Ký Nhãn Hiệu Cho Doanh Nghiệp - Xem 22,473

Một doanh nghiệp khi muốn bước chân vào thị trường kinh doanh thì bắt buộc phải có cho mình một nhãn hiệu. Mà đã có một nhãn hiệu thì không thể bỏ quan quy trình đăng ký nhãn hiệu. Đây được xem là bước khẳng định đâu là chủ sở hữu [...]


★ Mẫu Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Như Thế Nào Sẽ Bị Từ Chối? - Xem 22,374

Để được bảo vệ tốt nhất cho nhãn hiệu của mình, việc chủ nhãn hiệu có thể làm là tiến hành đăng ký bảo hộ. Việc đăng ký sẽ dựa trên mẫu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà chủ sở hữu nộp cho cơ quan chức năng yêu cầu [...]