Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Kinh ngạc khi bão \"zombie\" Paulette sống dậy sau 15 giây